Close

ג'יי ברודסקי ונעמי ברגר – ההתחייבות שלנו לשותף

למה שותף?
“תחילה, תרמנו לשותף בגלל הקשר שלנו עם בת’ שטיינברג, אחת המייסדות. אנחנו אוהבים לתמוך בעבודה טובה של חברים וידענו שבעזרת החזון וההתלהבות שלה, בת’ תעשה שינוי משמעותי בקהילה בנושא צרכים מיוחדים. וצדקנו!

למה בחרתם לתרום לשותף בתשלומים חודשיים?
“בשנים הראשונות של שותף תרמנו מדי פעם, לכבוד ולזכר אנשים בחיינו, סביב החגים או פשוט כשנזכרנו. אבל במשך השנים התחלנו יותר להתחבר לחזון של שותף כשאנחנו רואים את ההשפעה המשמעותית שיש לתוכניות של שותף על החיים של כל כך הרבה ילדים. חשבנו שהגיע זמן להתחייבות קצת אחרת מצידנו.

“תרומה חודשית מאפשרת לנו להראות את ההתחייבות שלנו לשותף. וזה קל. מסדרים את זה פעם אחת וזהו.  אנחנו לא אנשים עשירים וזה מאפשר לנו לתת סכום קבוע שמתאים לתקציב החודשי שלנו. ויותר חשוב, כיוון שזו תרומה חודשית, שותף יכולים לחשב את זה בתקציב שלהם.”

האם המעורבות שלכם בשותף גרמה לכם לחשוב אחרת על שילוב ומוגבלות?
נעמי: “החויה היחידה שלי עם אנשים עם מוגבלויות היתה בתור ילדה בבית הספר בניו יורק. היו כיתות חינוך מיוחד במרתף בית הספר והיינו עוברים ליד הכיתות הללו בדרך לחדר אוכל. הילדים הללו היו מבודדים לגמרי. ילדים אחרים לעגו לילדים בכיתות האלו ואני קצת פחדתי מהם והפניתי את המבט. פתאום הבנתי שלקחתי את הגישה הזאת איתי לחיים הבוגרים. שותף מקבל כל אחד כפי שהוא. איזו דרך נהדרת לראות בני אדם!

ג’יי: “לראות את צמיחתה והרחבתה של עמותת שותף במשך השנים נתן לי להאמין בשילוב, הן עבור אלו עם מוגבלות ואלו בלי. אם יצירת סביבה כזו מביאה לחיים יותר עשירים עבור כולם, אז אני מעונין לתמוך בה כמה שאני יכול ואני מעודד אחרים לעשות כן. אני מודה על מודל השילוב והחזון של שותף, העבודה הקשה והמסירות של בת’ ומרים והצוות שלהן.

 

Our Partners

Bader Philanthropies . The Jewish Federation Of Greater Washington . The Jewish Federation In The Heart Of New Jersey . The Good People Fund . Medtronic . Natam . The Jerusalem Rotary Club . Jewish Child's Day